Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie plików cookies na twoim urządzeniu. Przejdź do Polityki prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
Szkolenia

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o szkoleniu online z AML, ale baliście się zapytać

Marek Vogt-Goliasz
8
min czytania
Czy i dla kogo szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy jest obowiązkowe? Czy jest zgodne z obowiązującym prawem? Kto opracował je merytorycznie?

AML – co to takiego?

AML to akronim od angielskiego zwrotu Anti Money Laundering, który na język polski tłumaczy się jako przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Dość często przepisy lub opracowania wskazują powiązanie AML z CFT (ang. Counter Financing of Terrorism), czyli przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Oba te zjawiska są przestępstwami, a prawo reguluje zasady zapobiegania im i reakcji na nie. Nie jest to artykuł prawny, po takowe odsyłamy do naszych partnera merytorycznego – kancelarii RPMS. My zaś weźmiemy pod lupę jedną z takich zasad prewencji - obowiązek uczestnictwa w programach szkoleniowych.

Czy przepisy AML dotyczą mojej firmy?

Tak, jeśli Twoja firma, fundacja lub stowarzyszenie jest instytucją obowiązaną. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu [1] wskazuje, kogo obejmują przepisy. W przepisach znajdziemy precyzyjny katalog podmiotów. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że są to:

  • instytucje finansowe: banki i SKOK-i, instytucje kredytowe i pożyczkowe, krajowe i małe instytucje płatnicze, kantory (w tym wirtualne), agencji rozliczeniowi, fundusze inwestycyjne, firmy leasingowe,
  • instytucje ubezpieczeniowe: pośrednicy ubezpieczeniowi, zakłady ubezpieczeń,
  • biura rachunkowe i księgowe,
  • pośrednicy nieruchomości,
  • operatorzy pocztowi,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach,
  • w ograniczonym zakresie: notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi.

Co istotne do wdrożenia AML zobowiązani są także:

  • przedsiębiorcy
  • fundacje
  • stowarzyszenia

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności gotówkowych, których wartość jest równa lub większa niż równowartość 10 000 EUR - w ramach jednej operacji lub kilku powiązanych.

Wielkość instytucji nie ma tu znaczenia – czy Twoja organizacja jest dużą korporacją, czy mikro działalnością, również jednoosobową. Kluczowym zadaniem organizacji w obszarze AML jest ocena ryzyka, opracowanie procedury oraz stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, takich jak identyfikacja i weryfikacja klienta lub beneficjenta rzeczywistego. Brzmi skomplikowanie? Właśnie dlatego warto skorzystać ze szkolenia nt. AML, aby nie tylko zdobyć niezbędną wiedzę, spełnić ustawowy obowiązek, lecz także uniknąć kar i szkód wizerunkowych.

Czy szkolenie z AML jest obowiązkowe?

Tak, to obowiązek ustawowy. Mówi o tym art. 52 ustawy.

Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Obowiązek dotyczy zarówno pracowników i współpracowników, oraz samej kadry zarządzającej lub właściciela firmy jednoosobowej.

O tym, jak istotne jest zapewnienie szkolenia, przekonały się organizacje, na które organy państwowe (Prezes NBP, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego), nałożyły kary. Można je znaleźć na stronie rządowej z sankcjami administracyjnymi [2]. Najczęściej kary te dotyczyły różnych zaniedbań instytucji obowiązanych, np. dotyczących posiadania procedury, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, czy właśnie niezapewnienia osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu udziału w odpowiednim programie szkoleniowym.

Rysunek 1. Informacja ze strony rządowej o karze pieniężnej 6000 zł za niedopełnienie obowiązków przez przedsiębiorcę, który jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów AML.

Jeśli więc Twoja organizacja jest w gronie instytucji obowiązanych, zadbaj o to, by odpowiednie osoby, w tym być może również Ty osobiście, wzięły udział w szkoleniu, najlepiej potwierdzonym certyfikatem.

Opracowaliśmy szkolenie, z którego mogą skorzystać zarówno małe i średnie firmy, jak i duże organizacje.

Czy Wasze szkolenie online jest zgodne z prawem?

Tak, za program i zawartość szkolenia odpowiada radca prawny Kamila Wasilewska z kancelarii RPMS [3]. Pani mecenas na co dzień doradza firmom w zakresie AML i opracowuje dla nich m.in. odpowiednie procedury. Zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach i instytucjach rządowych. Posiada wiedzę nie tylko prawniczą, lecz także z zakresu podatków i bankowości oraz prawa nowych technologii.

W naszym szkoleniu dzieli się swoją wiedzą w praktyczny i przystępny sposób.

Rysunek 2. Fragment szkolenia e-learningowego z AML z wypowiedzią mec. Kamili Wasilewskiej nt. szacowania ryzyka transakcji.

Zgodnie z wymaganiami ustawy w szkoleniu mec. Wasilewska uwzględniła również zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Dlaczego podkreślamy, kto stoi za szkoleniem online z AML? Na rynku można znaleźć kilka propozycji, ale ze świecą szukać informacji o tym, kto odpowiada za ich merytorykę. Ponadto jak w każdej produkcji z naszej biblioteki gotowych szkoleń e-learningowych, tak i tym razem postawiliśmy na przekaz od eksperta i praktyka z danego tematu, który za rzetelność świadczy swoim nazwiskiem.

Czy to kolejny nudny wykład?

Nie. Zależy nam, aby nasze szkolenia były skuteczne i wpływały na zachowania odbiorców.

Uczestnicy szkolenia nie tylko otrzymają niezbędną wiedzę, przekazaną za pomocą filmów z ekspertem oraz animacji. Będą również oceniać sytuacje i wskazywać właściwe reakcje w praktycznych ćwiczeniach. Ich wybory będą komentowane przez trenera. Scenki dotyczą różnych obszarów – finansów, księgowości, pośrednictwa nieruchomości czy działalności ubezpieczeniowej.

Rysunek 3. Fragment animacji, w której tłumaczymy, skąd nazwa "pranie brudnych pieniędzy".

Co teraz?

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze szkolenia AML, które przygotowaliśmy, i otrzymać imienny certyfikat. Jeśli Twoja firma ma własną platformę e-learningową, możesz zakupić u nas plik SCORM. Jeśli nie masz takiej platformy, możemy udostępnić szkolenie Tobie i wskazanym przez Ciebie osobom z naszej platformy e-learningowej. Program, demo, cenę i procedurę zakupu oraz demo znajdziesz na naszej stronie o szkoleniu online z przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Przypisy:

[1] Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

[2] Komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej nt. sankcji administracyjnych

[3] Kancelaria prawna RPMS

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newsletter'a!
Coś poszło nie tak! Uzupełnij wymagane pola i spróbuj jeszcze raz.
">