Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie plików cookies na twoim urządzeniu. Przejdź do Polityki prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
Szkolenia

ESG w organizacjach

Klaudia Borys
10
min czytania
ESG, podejście, które uwzględnia trzy kluczowe obszary w działaniach firmy: środowisko naturalne, społeczeństwo i zarządzanie korporacyjne.

ESG w organizacjach

ESG, czyli Environmental, Social, and Governance, to podejście, które uwzględnia trzy kluczowe obszary w działaniach firmy: środowisko naturalne, społeczeństwo i zarządzanie korporacyjne.  

Czym jest dla organizacji ESG?

Otoczenie, w którym funkcjonujemy jako ludzie, ale również firmy, nieustannie się zmienia. Przed biznesem stoi coraz więcej wyzwań związanych m.in. ze zmianami klimatycznymi czy społecznymi. Odpowiedzią na część tych wyzwań jest transformacja strategii firm w stronę bardziej zrównoważonych, czyli wdrażających elementy ESG.  

Dodatkowo zmieniające się otoczenie regulacyjne, nowe przepisy unijne jak CSRD, czyli dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, oraz europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), powodują potrzebę zmiany w świadomości organizacji oraz edukację pracowników.  

ESG to nie tylko raporty

Firmy, które skutecznie integrują ESG w swoją strategię biznesową, mogą tworzyć większą wartość dla akcjonariuszy i inwestorów długoterminowych. Działania proekologiczne, społeczne i dobre zarządzanie organizacją mogą przyczynić się do poprawy wyników finansowych i długoterminowej wydajności firmy. Firmy, które skupiają się na ESG, często podejmują decyzje, które sprzyjają długoterminowej zrównoważonej działalności, zamiast skupiać się wyłącznie na krótkoterminowych zyskach. Dla wielu inwestorów jest to atrakcyjne, ponieważ oznacza to większą stabilność i odporność na zmienne warunki rynkowe.

Wiele instytucji finansowych, inwestorów instytucjonalnych i klientów indywidualnych coraz bardziej zwraca uwagę na aspekty ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i indywidualnych. W efekcie firmy, które nie dbają o te obszary, mogą stracić dostęp do kapitału lub zainteresowania inwestorów, kontrahentów czy nawet klientów detalicznych. Dodatkowo firmy, które nie zarządzają dobrze kwestiami związanymi z ESG, mogą być narażone na różnego rodzaju ryzyka:

  • klimatyczne,  
  • reputacyjne,
  • regulacyjne (np. związane z niedostosowaniem do nowych przepisów unijnych),
  • operacyjne (np. problemy związane z zarządzaniem korporacyjnym).

W rezultacie ESG staje się coraz bardziej integralną częścią analizy inwestycyjnej i podejmowania decyzji zarówno dla firm, kontrahentów jak i inwestorów, ponieważ uwzględnia ona szeroki zakres czynników, które mogą mieć wpływ na długoterminową wartość i sukces przedsiębiorstw.

Dlaczego warto, by wszyscy pracownicy wiedzieli, po co jest ESG?

Jednak zmiana biznesu na bardziej zrównoważony oraz wdrożenie elementów ESG do organizacji wymaga zaangażowania wielu pracowników, z wielu różnych obszarów. To zaangażowanie musi być poprzedzone odpowiednią edukacją, która pozwoli im zrozumieć elementy składające się na ESG oraz jak ich codzienne działania wpływają na cele związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem.

Dodatkowo edukacja na temat ESG może pomóc pracownikom zrozumieć znaczenie działań podejmowanych przez firmę w tych obszarach oraz wpływ, jaki mają te działania na lokalne społeczności, środowisko naturalne i długoterminowy sukces firmy.

Promowanie wartości związanych z ESG może przyczynić się do budowy pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na etyce, odpowiedzialności społecznej i trosce o środowisko. To może zwiększyć zaangażowanie pracowników i przyciągnąć nowe talenty, którzy podzielają te wartości.

Firma, której pracownicy są dobrze poinformowani na temat ESG i zaangażowani w realizację celów związanych z tymi obszarami, może budować pozytywną reputację jako odpowiedzialny społecznie i środowiskowo podmiot, co może dodatkowo przyciągać klientów, inwestorów i partnerów biznesowych.

Edukowanie pracowników na temat ESG może stymulować kreatywność i innowacyjność w firmie, zachęcając do poszukiwania nowych rozwiązań i praktyk zgodnych z wartościami ESG, które mogą przynosić korzyści zarówno dla biznesu, jak i społeczności.

W coraz większym stopniu konsumenci, inwestorzy i regulacje stawiają nacisk na sprawy związane z ESG. Przygotowanie pracowników do tych zmian może pomóc firmie w utrzymaniu konkurencyjności i dostosowaniu się do nowych wymagań rynkowych, a tu z pomocą przychodzą rozwiązania e-learningowe.

ESG w e-learningu, najlepsza odpowiedź!

W momencie, kiedy organizacja ma kilkaset lub kilka tysięcy pracowników, najskuteczniejszym rozwiązaniem w kontekście edukacji pracowników, mogą okazać się rozwiązania e-learningowe. Jedno, odpowiednio zaprojektowane i przystępne dla użytkowników szkolenie e-learningowe, może zastąpić wiele godzin spędzonych na sali szkoleniowej. Dlatego właśnie przygotowaliśmy interaktywne szkolenie, dla organizacji, którym zależy na edukacji swoich pracowników na temat ESG.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newsletter'a!
Coś poszło nie tak! Uzupełnij wymagane pola i spróbuj jeszcze raz.
">