Polecenie

Podaj trzy konsekwencje ujawnienia innym osobom loginów i haseł do systemów firmowych. Wymień także najlepsze sposoby do przeciwdziałania takim sytuacjom.

Twoja odpowiedź
Konsekwencją może być obniżenie zaufania klientów, utrata pieniędzy, ujawnienie poufnych danych. Najlepszym sposobem jest zasada jeden użytkownik – jedno hasło, nie dzielenie się hasłami oraz częste zmiany haseł do systemów.
EkspertGPT
Twoja odpowiedź była częściowo poprawna. Poprawnie wymieniłeś konsekwencje ujawnienia loginów i haseł takie jak obniżenie zaufania klientów oraz utrata pieniędzy, dodatkowo mogłeś wspomnieć także o ryzyku ujawnienia tajnych danych klientów oraz innych potencjalnych zagrożeniach wymienionych w tym szkoleniu. W przyszłości podczas pracy pamiętaj, aby zawsze uwzględniać pełny kontekst, zwłaszcza dotyczący wszystkich wymienionych konsekwencji, aby lepiej zabezpieczać dane firmowe i informować o nich.